Czym więc jest skalniak?
Jak sama nazwa wskazuje nawiązuje on do formacji roślinnych związanych z podłożem skalnym. Czyli upraszczając skalniak to odtworzenie fragmentu krajobrazu górskiego bądź wyżynnego, włączając w to wszystkie elementy żywe i nieożywione, czyli zarówno szatę roślinną jak i formacje skalne, kamienne itd. Oczywiście w praktyce często uciekamy się do różnych uproszeń i wariacji `na temat`. Nic w tym złego dopóki zachowujemy pewne ramowe założenia i główne cechy takiego krajobrazu i związanej z nim szaty roślinnej.

Ja więc zrobić dobry skalniak?
Znowu zacznę od tego czego nie robić. Nie trzeba od razu na zasadzie kopiuj – wklej powielać krajobrazu tatrzańskich dolinek i stoków. Taka dosłowność raz, że jest bardzo trudna do osiągnięcia, to dwa nie koniecznie musi wyjść finalnie na dobre. Warto się zainspirować naturą, podpatrzeć ją, zastosować główne motywy, elementy, zapożyczyć układ.

Dodaj komentarz